Aktualności

Data aktualizacji 13.09.2019

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy, Wspaniali Trenerzy,
Mamy przyjemność poinformować, że z sukcesem zakończyliśmy realizację Projektu „Szansa na włączenie” z dniem 31.07.2019 r. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom wytrwałości w realizacji założonych celów oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych. Mamy nadzieję, że wykorzystacie Państwo umiejętności, które nabyliście w trakcie poszczególnych zajęć, a rynek pracy będzie stał przed Wami otworem. Łącznie udział w Projekcie wzięło 91 osób. Z czego cieszymy się najbardziej? Z tego, że aż 72 osoby dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, przy czym 31 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie, w tym 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością intelektualną/ z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jednocześnie 47 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Jesteśmy dumni i życzymy sobie takich efektów w przyszłości.

Z tego miejsca pragniemy też podziękować za współpracę Trenerom, Podmiotom oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację projektu „Szansa na włączenie”.

Jeszcze raz dziękujemy serdecznie za współpracę,
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 18.07.2019

Trwają staże zawodowe 8 osób, które niebawem dobiegają końca. Mamy nadzieję, że wydłużenie stażu zawodowego o 3-miesiące pozytywnie wpłynęło na wzmocnienie samodzielności Uczestników Projektu oraz
że jak najwięcej osób podejmie satysfakcjonującą pracę w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami.
Życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 25.04.2019

Z radością informujemy, że 8 Uczestników Projektu podjęło kontynuację stażu zawodowego! Oznacza to, że wybrane osoby będą odbywały staż w dotychczasowym miejscu o 3 miesiące dłużej. Nakreślamy, że celem stażu realizowanego w ramach projektu „Szansa na włączenie” jest m.in. zdobycie doświadczenia zawodowego, które umożliwi podjęcie zatrudnienia w przyszłości, wzmocnienie pozycji na rynku pracy oraz poprawa sytuacji finansowej dzięki stypendium.
Pragniemy przypomnieć, że wszystkie nurtujące Państwa pytania związane zarówno z udziałem w Projekcie, jak i swoją aktualną sytuacją życiową możecie zadawać naszemu Personelowi realizującemu, a w szczególności Trenerowi Zatrudnienia Wspieranego dostępnego pod numerem 509 897 890.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

 

Data aktualizacji 01.04.2019

Szanowni Państwo
Oficjalnie zawiadamiamy, że projekt „Szansa na włączeniezostał przedłużony do dnia 31.07.2019 r. Z przyjemnością informujmy także, iż firma Consultor uzyskała zgodę ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na przedłużenie staży zawodowych dla 8 UP.
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Data aktualizacji 28.03.2019

Szanowni Państwo
Informujemy, że z dniem 01.04.2019 r. ulegnie zmianie lokalizacja siedziby firmy Consultor Sp. z o.o. Prosimy, aby dokumenty takie jak listy stażowe, umowy, aneksy itp., od 1 kwietnia były wysyłane na nowy adres tj.:
Consultor Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Wyżej wymieniony adres jest adresem korespondencyjnym oraz przeznaczonym do obsługi Interesantów.

Numery telefonów, fax, e- maile, strony www, pozostają bez zmian.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem 509 897 890.

 

Data aktualizacji 28.02.2019

Miło nam poinformować, że Uczestnicy projektu "Szansa na włączenie" z powodzeniem podejmują dalszą aktywność zawodową po zakończonym stażu zawodowym! Osoby z grup 4. i 5., które jeszcze nie podjęły zatrudnienia korzystają z usług Pośrednika pracy podczas trzeciego, ostatniego już spotkania w ramach projektu. Natomiast wciąż trwają staże zawodowe grupy 6. Przypominamy o konieczności dopełnienia obowiązków wynikających z odbywania stażu tj. nadsyłania list obecności.

Kochani! Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz opowiemy o korzyściach wynikających z udziału w projekcie!

Przesyłamy moc pozdrowień!

 

Data aktualizacji 11.02.2019

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, iż grupa 4 ,,Specjalista ds. projektów europejskich” już niebawem rozpocznie trzecie (ostatnie) spotkanie z Pośrednikiem Pracy tj. 16.02.2019 r., natomiast grupa 5 „Cukiernik” od dnia 13.02.2019 r. Oznacza to, iż nasi Uczestniczy kończą już udział w Projekcie i są gotowi, by samodzielnie zaistnieć na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne wiążą dużą nadzieję na poprawę swojej sytuacji życiowej, głównie na podjęcie zatrudnienia i integrację ze społecznością. Umożliwia im to udział w formach wsparcia z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym, edukacyjnym, a także zdrowotnym realizowanych w ramach projektu.

Aktualnie w grupie 6 ,,Wizażysta/Wizażystka” trwają staże zawodowe. Uczestnicy nabywają wiedzę praktyczną oraz doświadczenie, a także uczą się samodzielności i odpowiedzialności w podejmowaniu roli pracownika.

Życzymy powodzenia w dalszej ścieżce rozwoju zawodowego osobom kończącym udział w Projekcie, a naszym stażystom wytrwałości i satysfakcji z pełnienia ról społeczno-zawodowych!

 

Data aktualizacji 15.01.2019

Witamy w Nowym Roku!
Dnia 15.01.2019 r. w Chełmie rozpoczęło się szkolenie ,,Wizażysta/Wizażystka” w Grupie 6. Uczestników projektu zapoznano z ogólnymi zasadami udziału w projekcie oraz etapami, które będą jeszcze do zrealizowania.

W celu określenia oczekiwań Uczestników oraz ich potencjału Trener Zatrudnienia Wspieranego stworzył narzędzie badawcze – ankietę do wypełnienia, która zawiera analizę potrzeb oraz pytania dotyczące radzenia sobie z sytuacją życiową, w tym: radzenie sobie w sytuacjach codziennych, nowych społecznych oraz stresowych. Uczestniczy chętnie wypełnili ankietę i byli otwarci na tę formę wsparcia.

Na zakończenie rozdano materiały szkoleniowe, tj. Podręcznik ,,Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu” oraz fartuchy.

W 2019 roku życzymy wielu sukcesów na ścieżce rozwoju społeczno-zawodowego oraz wszelkiej pomyślności.
Personel Biura Projektu

 

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt „Szansa na włączenie”. Zdrowia, spokoju, magicznej atmosfery spędzonej wśród bliskich, a w Nowym Roku osiągniętych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Wesołych Świąt!

 

Data aktualizacji 27.11.2018

Drodzy Państwo
Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy grup 4 oraz 5 stopniowo podejmują realizację stażów zawodowych.  Dzięki warsztatom kompetencji oraz wsparciu psychologicznemu, a także nowym kwalifikacjom zawodowym zdobytym podczas szkoleń nasi Uczestnicy mają większe szanse, by wspólnie z Pośrednikiem pracy znaleźć stosowne miejsce stażowe odpowiadające ich potrzebom i możliwościom.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż kolejna, ostatnia już w tym Projekcie grupa 6 w Chełmie odbywać będzie indywidualne i grupowe wsparcie motywacyjne z psychologiem, mające na celu podniesienie kompetencji społecznych przydatnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz wzmocnienie motywacji Uczestników do podjęcia zatrudnienia. Następnie Uczestnicy podejmą szkolenie zawodowe z zakresu „Wizażysta/Wizażystka”.
Wszystkim Uczestnikom Projektu życzymy samych sukcesów!
Pozdrawiamy - Personel Projektu

 

Data aktualizacji 19.11.2018

Z dniem dzisiejszym gr. 5 dopełniła kurs „Cukiernik” zaliczonym egzaminem. Gratulujemy Uczestnikom pozytywnych ocen! Mamy nadzieję, że nabyte dzięki udziałowi w Projekcie kwalifikacje przyczynią się do wzmocnienia Państwa pozycji na rynku pracy oraz pomogą w efektywnym poszukiwaniu miejsca stażowego.
Życzymy dalszych sukcesów!

 

Data aktualizacji 15.11.2018

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy z realizacją kolejnej grupy na terenie Chełma! Uczestnicy będą odbywać zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji. Spotkania potrwają do 24.11.2018 r.
Serdecznie witamy naszych nowych Uczestników i życzymy im powodzenia na kolejnych etapach Projektu!

 

Data aktualizacji 08.11.2018

Pragniemy oznajmić, że dziś Uczestnicy gr. 4 zakończyli egzaminem szkolenie zawodowe co oznacza, że nasz rynek pracy został zasilony w nowych Specjalistów ds. projektów europejskich! Wszystkim gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów, szczególnie w poszukiwaniach odpowiedniego miejsca, gdzie będzie realizowany staż zawodowy.
Pozdrawiamy!

 

Data aktualizacji 24.10.2018

Mamy przyjemność poinformować, że dziś rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu „Specjalista ds. projektów europejskich” w Lublinie! Nasi Uczestnicy pod okiem Trenerów przez 10 dni szkoleniowych będą zdobywać nową wiedzę związaną z problematyką Funduszy Europejskich. Dowiedzą się czym jest Projekt oraz jak wygląda zarządzanie nim i poszczególne etapy realizacji. Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy pozytywnie zaliczą czekający ich egzamin i efektywnie będą poszukiwać miejsca stażowego, w którym będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności.

Pragniemy przypomnieć, że wszystkie nurtujące Państwa pytania związane zarówno z udziałem w Projekcie, jak i swoją aktualną sytuacją życiową możecie zadawać naszemu Personelowi realizującemu, a w szczególności Trenerowi Zatrudnienia Wspieranego dostępnego pod numerem 883 331 436.
Życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 17.10.2018

Już czas! Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu „Cukiernik” w Chełmie! Nasi Uczestnicy są gotowi do nabycia nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pod okiem doświadczonych Trenerów, przez 15 dni szkoleniowych będą uczyć się sporządzać różnego rodzaju ciasta i wyroby cukiernicze. Mamy nadzieję, że wszyscy pozytywnie zaliczą czekający ich egzamin i efektywnie będą poszukiwać miejsca stażowego, w którym będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności.
Życzymy pozytywnych wrażeń i owocnej nauki!

 

Data aktualizacji 10.10.2018

Powoli dobiegają końca staże zawodowe gr. 1., 2. i 3. Naszych Uczestników czekają kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy, podczas których będzie można porozmawiać na temat swoich potrzeb związanych z realizacja zawodową. Głównym celem ostatniego spotkania pośrednictwa pracy jest pomoc Uczestnikom Projektu w znalezieniu zatrudnienia po stażu zawodowym oraz weryfikacja samodzielności na podstawie „Kwestionariusza do oceny efektywności zawodowej”.
Każdy z UP zostanie poinformowany telefonicznie o wyznaczonym terminie spotkania z Pośrednikiem Pracy oraz Trenerem Zatrudnienia Wspieranego.

Życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 01.10.2018

Rozpoczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim gr. 5. rozpoczyna warsztaty grupowego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) w Chełmie.

Niebawem, bo 15.10.2018 grupowe wsparcie będzie miało miejsce także w Lublinie dla gr. 4. Celem wsparcia motywacyjnego, zarówno grupowego jak i indywidualnego jest m.in.:
- nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umożliwiających niepracującym osobom niepełnosprawnym znalezienie zatrudnienia,
- wzrost wiary we własne siły, umiejętności i możliwości, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem,
- odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzmocniona postawa przedsiębiorczości i kreatywności na rynku pracy, świadomość własnych atutów, umiejętność identyfikowania tych obszarów własnej osobowości, postaw, kompetencji, które wymagają korekty i usprawnienia,
- skuteczniejsza komunikacja na „co dzień”, a zwłaszcza w trakcie procesu aplikowania o pracę oraz podczas rekrutacji,
- wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi,
- świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa,
- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
- praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych - np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje między pracownikami w zakładzie pracy.
Życzymy owocnej współpracy!

 

Data aktualizacji 18.09.2018

Mamy przyjemność powitać wszystkich Kandydatów, którzy zakwalifikowali się do grupy 4. i 5. i rozpoczynają spotkania z Doradcą zawodowym! Mamy nadzieję, że udział w Projekcie będzie dla Państwa czasem zmian i wysokiej motywacji do aktywizacji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Przypominamy, że wszystkie nurtujące Państwa pytania związane zarówno z udziałem w Projekcie, jak i swoją aktualną sytuacją życiową możecie zadawać naszemu Personelowi realizującemu, a w szczególności Trenerowi Zatrudnienia Wspieranego dostępnego pod numerem 883 331 436.

Życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 13.09.2018

10 września 2018r. uczestniczyliśmy w Konferencji pt. "Fundusze Europejskie w województwie lubelskim podsumowanie i spojrzenie w przyszłość" organizowanej w lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

W gronie cenionych ekspertów poznawaliśmy pierwsze szczegóły polityki spójności po 2020 roku, wspólnie zastanawialiśmy się, czy współpraca samorządów w wykorzystaniu środków unijnych ma sens, a Beneficjenci realizujący Programy z Działania 11.1 dzielili się doświadczeniami jak fundusze europejskie realnie zmieniają życie wykluczonych mieszkańców Lubelszczyzny.

Więcej informacji na stronie http://info.rpo.lubelskie.pl/konferencja-2018/?_ga=2.254387085.404160472.1536734744-79971724.1531723329

 

Data aktualizacji 11.09.2018

W dniu dzisiejszym w siedzibie Biura Projektu miało miejsce spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. Celem spotkania było zapoznanie przyszłych Uczestników o najważniejszych rzeczach związanych z uczestnictwem w projekcie. Na początku Koordynator Projektu przedstawił regulamin i opowiedział o zasadach w nim obowiązujących. Poinformowano o roli Trenera Zatrudnienia Wspieranego oraz o tym, że jest on do dyspozycji Uczestników przez cały czas trwania Projektu. Osobom omówiona została ścieżka reintegracji tj. jak wyglądają poszczególne etapy w zależności od potrzeb Uczestnika – spotkanie z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy i praca metodą Trenera Zatrudnienia Wspieranego – oraz jakie korzyści i zobowiązania czekają na potencjalnych beneficjentów. Następnie był czas na zadawanie pytań oraz rozwianie wszelkich wątpliwości, a na końcu Pracownik Biura wraz z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego pomogli zainteresowanym wypełnić formularze zgłoszeniowe oraz dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Wszystkich innych chętnych, którzy nie mogli być dziś z nami zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 509 613 097 lub mailowego: a.kruk@consultor.pl
Pracownicy Biura czekają na Państwa w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Firmy Consultor sp. z o.o. przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 28.08.2018

Zbliża się koniec kolejnego miesiąca! Aktualnie trwają staże zawodowe Uczestników z grupy 1, 2 i 3. Wszystkim przypominamy o wysyłaniu list obecności w ciągu pierwszych trzech dni września. Poprawnie wypełniona i podpisana lista obecności jest podstawą do wypłaty stypendium stażowego za miesiąc SIERPIEŃ.

Życzymy dalszych sukcesów i przypominamy, że w każdej sprawie możecie się Państwo kontaktować z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego.

Pozdrawiamy!

 

Data aktualizacji 20.08.2018

Aktualnie trwa rekrutacja do grup szkoleniowych. Przypominamy, iż do Projektu kwalifikują się osoby:
- z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- niepracujące (zarejestrowane w PUP/MUP lub niezarejestrowane lub bierne zawodowo),
- zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.
Nie ma dla nas znacznie ile masz lat, jakie posiadasz wykształcenie oraz jakie doświadczenie zawodowe już zdobyłeś/aś. Jeśli chcesz zmienić swoje życie – przyjdź do nas!

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 509 613 097 lub mailowego: a.kruk@consultor.pl
Pracownicy Biura czekają na Państwa w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Firmy Consultor sp. z o.o. przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 02.08.2018

Wszystkim uczestnikom, którzy odbywają staż zawodowy przypominamy o przysyłaniu do Biura Projektu list obecności za poprzedni miesiąc (lipiec 2018). Poprawnie wypełnione i podpisane listy obecności są podstawą do wypłaty stypendium stażowego.

W te upalne dni życzymy owocnej pracy i sukcesów!

 

Data aktualizacji 31.07.2018

Miło nam poinformować, że trzecia grupa zakończyła dzisiaj szkolenie z zakresu "Kucharz". Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w Zamościu. Podczas 15 dni szkoleniowych Uczestnicy poznawali tajniki wiedzy gastronomicznej. Program obejmował m.in.: podstawy żywienia człowieka, rola składników pokarmowych w żywieniu, towaroznawstwo surowców, technologia sporządzania potraw i napojów oraz ich zastosowania w żywieniu, estetyka i higiena pracy, kultura obsługi gości, wyposażenie zakładu gastronomicznego w maszyny, urządzenia i sprzęt, a także prawidłowa organizacja pracy.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy ukończenia kursu i życzmy powodzenia w poszukiwaniu miejsca, w którym odbędą staż zawodowy. Mamy nadzieję, że nabyte dzięki udziałowi w Projekcie kwalifikacje przyczynią się do wzmocnienia Państwa pozycji na rynku pracy.

Powodzenia!

 

Data aktualizacji 10.07.2018

Przypominamy, że wciąż trwa Rekrutacja do nowych grup w ramach Projektu "Szansa na włączenie". Zapraszamy wszystkie osoby, które nie pracują, są bierne zawodowo lub zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne, z orzeczeniem o niepełnosprawności, chcące podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe i znaleźć zatrudnienie.
Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Biura lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego/mailowego. Wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów są dostępne w zakładce REKRUTACJA.

Jakie szkolenia organizujemy?
1: Wizażysta/Wizażystka/Piekarz/Kucharz/Cukiernik
2: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera
3: Telemarketer/Dozorca/Pracownik ochrony bez licencji/Specjalista ds. projektów europejskich.

Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 21.06.2018

Kolejni Uczestnicy rozpoczynają naukę w ramach szkolenia zawodowego z zakresu "Pracownik obsługi biurowej". Przez 10 dni będą poznawać tajniki pracy administracyjno-biurowej, zapoznają się z podstawami obsługi komputera, przygotowywaniem dokumentacji, prowadzeniem biura, obsługą poczty, a także podstawowymi zagadnieniami prawnymi. Życzymy sukcesów i niespadającej motywacji do pracy. Kwalifikacje są podstawą do satysfakcjonującej pracy i sukcesów na rynku zawodowym.

Życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 18.06.2018

Ruszamy ze szkoleniem! Miło nam poinformować wszystkich zainteresowanych, że rozpoczęliśmy szkolenie z zakresu "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera" w Zamościu. Wszyscy Uczestnicy są zwarci i gotowi do nabywania nowej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Pod okiem Trenera, przez kolejne 10 dni, będą szkolić się w technikach sprzedaży, obsłudze komputera oraz kas fiskalnych. Mamy nadzieję, że wszyscy pozytywnie zdadzą czekający ich egzamin i efektywnie będą poszukiwać miejsca stażowego, w którym będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności.

Życzymy pozytywnych wrażeń i owocnej nauki!

 

Data aktualizacji 02.06.2018

Uczestnicy 2 Grupy w Zamościu rozpoczęli dzisiaj pierwsze spotkania z Pośrednikiem Pracy. Spotkania mają na celu znalezienie stażu zawodowego, podczas którego Uczestnicy nabędą doświadczenia potrzebnego w przyszłości do znalezienia zatrudnienia. Pośrednictwo Pracy będzie miało charakter ciągły, towarzyszyło będzie każdej formie aktywizacji a pośrednik pracy będzie monitorował aktywność UP w poszukiwaniu pracy. Pośrednik pracy będzie również pobudzać UP do samodzielnego działania i poszukiwania pracy.

Życzymy owocnej współpracy i powodzenia w szukaniu pracy!

 

Data aktualizacji 28.05.2018

Dzisiaj rozpoczęli pierwsze spotkania w ramach indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) Uczestnicy 1. Grupy w Lublinie. Spotkania indywidualne potrwają do 05.06.2018. Od 08.06.2018 do 12.06.2018 Uczestnicy będą spotykać się na grupowych zajęciach z psychologiem.  Celem wsparcia motywacyjnego będzie nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umożliwiających niepracującym ON znalezienie zatrudnienia, wzrost wiary we własne siły, umiejętności i możliwości, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzmocniona postawa przedsiębiorczości i kreatywności na rynku pracy, świadomość własnych atutów, umiejętność identyfikowania tych obszarów własnej osobowości, postaw, kompetencji, które wymagają korekty i usprawnienia, skuteczniejsza komunikacja na „co dzień”, a zwłaszcza w trakcie procesu aplikowania o pracę oraz podczas rekrutacji, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych - np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje między pracownikami w zakładzie pracy.

 

Data aktualizacji 24.05.2018

Dzisiaj rozpoczęli pierwsze spotkania w ramach indywidualnego wsparcia motywacyjnego (psychologicznego) Uczestnicy 2. Grupy w Zamościu. Spotkania indywidualne potrwają do 28.05.2018. Od 29.05.2018 do 1.06.2018 Uczestnicy będą spotykać się na grupowych zajęciach z psychologiem.  Celem wsparcia motywacyjnego będzie nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umożliwiających niepracującym ON znalezienie zatrudnienia, wzrost wiary we własne siły, umiejętności i możliwości, wzrost umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem, odnajdywanie w sobie mocnych stron i umiejętne zarządzanie własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, wzmocniona postawa przedsiębiorczości i kreatywności na rynku pracy, świadomość własnych atutów, umiejętność identyfikowania tych obszarów własnej osobowości, postaw, kompetencji, które wymagają korekty i usprawnienia, skuteczniejsza komunikacja na „co dzień”, a zwłaszcza w trakcie procesu aplikowania o pracę oraz podczas rekrutacji, wzrost umiejętności rozpoznawania negatywnych stanów, wpływających niekorzystnie na skuteczne działanie oraz nabycie umiejętności sprawnego zarządzania nimi, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa, kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy), nauka pełnienia ról społecznych - np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje między pracownikami w zakładzie pracy.

 

Data aktualizacji 18.05.2018

Mamy przyjemność poinformować, że ruszyliśmy z realizacją dwóch grup w ramach Projektu „Szansa na włączenie”. Uczestnicy będą odbywać zajęcia w ramach Diagnozy potrzeb – stworzenie ścieżki reintegracji na terenie Lublina oraz Zamościa.
Spotkania potrwają do 23.06 w grupie drugiej oraz do 26.05.2018 w grupie pierwszej.

Serdecznie witamy naszych nowych Uczestników i życzymy im powodzenia na kolejnych etapach Projektu!

 

Data aktualizacji 04.04.2018

W dniu 04.04.2018r. uzyskaliśmy zgodę na rozszerzenie ofert szkoleń o kursy z zakresu:
- PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ
- PRACOWNIK DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 509 613 097 lub mailowego: a.kruk@consultor.pl

Pracownicy Biura czekają na Państwa w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Firmy Consultor sp. z o.o. przy ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 30.03.2018

Szanowni Państwo,


W imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. przesyłamy najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne.
Niech ten czas będzie okazją do refleksji, odpoczynku i czasu dla Bliskich.

Wesołego „Alleluja”!

 

Data aktualizacji 01.03.2018

Szanowni Państwo,

rozpoczęliśmy realizację projektu "Szansa na włączenie", w ramach projektu oferujemy bezpłatnie następującze szkolenia:

  • Wizażysta/ Wizażystka/ Piekarz/Kucharz/Cukiernik – 120h/gr.
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera – 80h/gr.
  • Telemarketer/ Dozorca/ pracownik ochrony bez licencji/Specjalista ds. projektów europejskich – 80h/gr.

Wszystkich zainteresowanych zchęcamy do kontaktu z naszym biurem projetu.

 

Script logo